Alfabetyczna lista usług

D

Dopisanie do spisu wyborców

Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

L

Licencja na przewóz osób taksówką osobową.

O

Orzekania o zmianie imienia i nazwiska

Wymagane wnioski: Wniosek ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki:
1. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy. W przypadku, gdy zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci – odpisy zupełne aktów urodzeń małol...

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury).Wymagane załączniki:
1. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (jeżeli akt urodzenia nie został sporządzony w USC w którym składany jest wniosek).
2. Odpis skrócony aktu ma...

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki:
1. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka (nie dotyczy matki, której akt urodzenia został sporządzony...

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie ( druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis zupełny aktu urodzenia dzieckaDokumenty do wglądu: Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty)Opłaty:
Opłata skarbowa...

Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

Wymagane wnioski: Podanie ( druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis skrócony aktu małżeństwa ( nie dotyczy osób, których akt małżeństwa został sporządzony w USC w Obornikach Śląskich).Dokumenty do wglądu: Dokume...

P

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór

Podział nieruchomości

wyników