Alfabetyczna lista usług

Skreślenie z rejestru wyborców

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia

Sprawy związane z Ewidencją Działalności Gospodarczej

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który będzie stanowił podstawę sprostowania (np. przy prostowaniu aktu urodzenia – odpis zupełny aktu małżeństwa ...

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BEZPRZETARGOWA ( sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, sprzedaż nieruchomości na poprawienie zagospodarowania posiadanej nieruchomości)

Wymagane wnioski: wniosek o nabycie nieruchomości (druk do pobrania)Wymagane załączniki: kopia mapy ewidencji gruntów z oznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiem wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargo...

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZETARGOWA

Wymagane wnioski: wniosek o nabycie nieruchomości (druk do pobrania)Wymagane załączniki: kopia mapy ewidencji gruntów z oznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiemDokumenty do wglądu: brakOpłaty: wniosek wolny od opłaty skarbowej