Nazwa usługi: Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 1986 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Podanie ( druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury) Wymagane załączniki: Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka Dokumenty do wglądu: Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty)
   
Opłaty: Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia (imion) dziecka – 11 zł
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1534