Nazwa usługi: Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)
  • Wymagane załączniki: 1. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka (nie dotyczy matki, której akt urodzenia został sporządzony w USC w Obornikach Śląskich). 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka z adnotacją o rozwodzie, względnie odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla kobiet, które pozostawały w związku małżeńskim) 3. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka uznawanego (nie dotyczy dziecka, którego akt urodzenia został sporządzony w USC w Obornikach Śląskich).
  • 4. Zaświadczenie o wysokości ciąży kobiety w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego.
  • Dokumenty do wglądu: Dowody osobiste rodziców lub paszporty wraz z zaświadczeniem o miejscu zameldowania
   
Opłaty: Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1548