Nazwa usługi: Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Podanie ( druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury) Wymagane załączniki: Odpis skrócony aktu małżeństwa ( nie dotyczy osób, których akt małżeństwa został sporządzony w USC w Obornikach Śląskich). Dokumenty do wglądu: Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty)
   
Opłaty: Opłata skarbowa za przyjęcie oświadczenia – 11 zł.
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1569