Sprawdź status sprawy

Wyszukiwanie statusu sprawy po numerze identyfikacyjnym nadanym w EZD lub w portalu dla złożonego pisma