Lista spraw

Orzekania o zmianie imienia i nazwiska

Wymagane wnioski: Wniosek ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki:
1. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy. W przypadku, gdy zmiana nazwiska rozciąga się na małoletnie dzieci – odpisy zupełne aktów urodzeń małol...

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury).Wymagane załączniki:
1. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (jeżeli akt urodzenia nie został sporządzony w USC w którym składany jest wniosek).
2. Odpis skrócony aktu ma...

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki:
1. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka (nie dotyczy matki, której akt urodzenia został sporządzony...

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie ( druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis zupełny aktu urodzenia dzieckaDokumenty do wglądu: Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty)Opłaty:
Opłata skarbowa...

Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

Wymagane wnioski: Podanie ( druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis skrócony aktu małżeństwa ( nie dotyczy osób, których akt małżeństwa został sporządzony w USC w Obornikach Śląskich).Dokumenty do wglądu: Dokume...

Rejestracja urodzeń

Wymagane wnioski: Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu urodzenia (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki:
Dokumenty od wnioskodawcy:
1.    Odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku, gdy związek małżeński nie z...

Rejestracja zgonów

Rejestracja zgonów

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Wymagane wnioski: Podanie ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki: Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który będzie stanowił podstawę sprostowania (np. przy prostowaniu aktu urodzenia – odpis zupełny aktu małżeństwa ...

Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Wymagane wnioski: Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistychWymagane załączniki: Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej- oryginałDokumenty do wglądu:
- dokument stwier...

wyników