Nazwa usługi: Sprostowanie aktów stanu cywilnego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 9 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Podanie ( druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury) Wymagane załączniki: Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który będzie stanowił podstawę sprostowania (np. przy prostowaniu aktu urodzenia – odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców dziecka) Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty wnioskodawcy
   
Opłaty: Oplata skarbowa za decyzję – 39 zł
   
Czas realizacji: 1.Do miesiąca.
2. W sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Obornikach Śląskich w terminie 14 dni od jej otrzymania.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 965