Nazwa usługi: Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Podanie (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury). Wymagane załączniki: 1. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (jeżeli akt urodzenia nie został sporządzony w USC w którym składany jest wniosek). 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa wnioskodawcy (jeżeli akt małżeństwa nie został sporządzony w USC w którym składany jest wniosek). Dokumenty do wglądu: Dowody osobiste matki/ojca dziecka i ich współmałżonka
   
Opłaty: Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1684