Nazwa usługi: Rejestracja zgonów
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1027)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • odanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu zgonu (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)
  • Karta zgonu stwierdzająca zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.
  • Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).
  • Dowód osobisty współmałżonka, gdy osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim.
  • Pisemne zgłoszenie prokuratury lub policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.
  • Dokumenty do wglądu: Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon
   
Opłaty: Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1272