Alfabetyczna lista usług

P

postanowienie opiniującego podział z ustaleniami planu miejscowego

Wymagane wnioski: wniosek o wydanie postanowienia opiniującego zgodność podziału   z ustaleniami planu miejscowego ( druk do pobrania)Wymagane załączniki:
-min. 2 egz. wstępnego projektu podziału nieruchomości, opracowanego na kopii mapy zasadniczej, a ...

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane wnioski: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (niniejszy wniosek stanowi załącznik do karty). Wniosek można również pobrać w Wydział Infrastruktury, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl...

Przyznanie mieszkania komunalnego

Wymagane wnioski: Wniosek o zawarcie umowy (druk do pobrania)Wymagane załączniki:
•    Potwierdzenie zameldowania wydane przez miejscowo właściwy organ ewidencji ludności,
•    Potwierdzone przez pracodawcę zaświadczenie o dochodach z trzech ostatnich p...

R

Rejestracja urodzeń

Wymagane wnioski: Podanie o wydanie 3 odpisów skróconych aktu urodzenia (druk podania stanowi załącznik do niniejszej procedury)Wymagane załączniki:
Dokumenty od wnioskodawcy:
1.    Odpis skrócony aktu małżeństwa w przypadku, gdy związek małżeński nie z...

Rejestracja zgonów

Rejestracja zgonów

S

Skreślenie z rejestru wyborców

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wyników