Nazwa usługi: Przyznanie mieszkania komunalnego
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.)
Inne
Uchwała nr 0150/XVII/77/07 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 października 2007 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Oborniki Śląskie,
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Wniosek o zawarcie umowy (druk do pobrania) Wymagane załączniki: • Potwierdzenie zameldowania wydane przez miejscowo właściwy organ ewidencji ludności, • Potwierdzone przez pracodawcę zaświadczenie o dochodach z trzech ostatnich pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub potwierdzenie z Urzędu Pracy o figurowaniu w rejestrze bezrobotnych,
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: brak
   
Tryb odwoławczy: Odwołaniem jest pismo w sprawie opinii wydanej przez Społeczną Komisję Mieszkaniową lub dotyczące konkretnego przydziału mieszkania złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej informacji od SKM lub od daty wywieszenia informacji o przydziale mieszkania, skierowane do Odwoławczej Komisji Mieszkaniowej działającej przy radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2537