Lista spraw

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane wnioski: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (niniejszy wniosek stanowi załącznik do karty). Wniosek można również pobrać w Wydział Infrastruktury, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl...

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa lokalna

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zezwolenie na świadczenie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2. określenie przedmiotu,...

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną