Nazwa usługi: Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - usługa lokalna
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie informacji o środowisku (zawierający zakres żądanych informacji, obszar i czas którego mają dotyczyć dane) lub wniosek o udostępnienie informacji o tle zanieczyszczeń powietrza (zawierający wskazanie jaki rodzaj zanieczyszczeń jest istotą wniosku oraz jakiego obszaru mają dotyczyć dane).
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1400