Lista spraw

Dopisanie do spisu wyborców

Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Pismo ogólne do podmiotu publicznego - stary wzór

Skreślenie z rejestru wyborców

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia

Sprawy związane z Ewidencją Działalności Gospodarczej

Ubieganie się o dotację dla niepublicznych placówek oświatowych

Wymagane wnioski: Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznej placówki oświatowejWymagane załączniki: Przewidywana liczba uczniów lub wychowankówDokumenty do wglądu: Brak dokumentów do wgląduOpłaty: brak opłat

wyników