Nazwa usługi: Skreślenie z rejestru wyborców
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.
  • Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1345