Nazwa usługi: Ubieganie się o dotację dla niepublicznych placówek oświatowych
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej Wymagane załączniki: Przewidywana liczba uczniów lub wychowanków
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: Do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
   
Tryb odwoławczy: Brak trybu odwoławczego
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1953