Lista spraw

Przyznanie mieszkania komunalnego

Wymagane wnioski: Wniosek o zawarcie umowy (druk do pobrania)Wymagane załączniki:
•    Potwierdzenie zameldowania wydane przez miejscowo właściwy organ ewidencji ludności,
•    Potwierdzone przez pracodawcę zaświadczenie o dochodach z trzech ostatnich p...

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BEZPRZETARGOWA ( sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, sprzedaż nieruchomości na poprawienie zagospodarowania posiadanej nieruchomości)

Wymagane wnioski: wniosek o nabycie nieruchomości (druk do pobrania)Wymagane załączniki: kopia mapy ewidencji gruntów z oznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiem wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargo...

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZETARGOWA

Wymagane wnioski: wniosek o nabycie nieruchomości (druk do pobrania)Wymagane załączniki: kopia mapy ewidencji gruntów z oznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiemDokumenty do wglądu: brakOpłaty: wniosek wolny od opłaty skarbowej