Nazwa usługi: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BEZPRZETARGOWA ( sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, sprzedaż nieruchomości na poprawienie zagospodarowania posiadanej nieruchomości)
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
Inne
Uchwała nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Oborniki Śląskie z późn. zm.
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: wniosek o nabycie nieruchomości (druk do pobrania)
  • Wymagane załączniki: kopia mapy ewidencji gruntów z oznaczeniem nieruchomości objętej wnioskiem wraz z dokumentami potwierdzającymi możliwość nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: przewidywany okres załatwienia sprawy ok. 6 miesięcy , jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni
   
Tryb odwoławczy: nie przysługuje, jest to czynność cywilnoprawna i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1592