Lista spraw

Ubieganie się o stypendium socjalne, zasiłek szkolny dla ucznia

Wymagane wnioski: WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne/zasiłek szkolnyWymagane załączniki:
a) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające realizację obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,
b) zaświ...

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym

Udostępnienie rejestru wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania

Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

wyników