Lista spraw

Ubieganie się o dotację dla niepublicznych placówek oświatowych

Wymagane wnioski: Wniosek o udzielenie dotacji dla niepublicznej placówki oświatowejWymagane załączniki: Przewidywana liczba uczniów lub wychowankówDokumenty do wglądu: Brak dokumentów do wgląduOpłaty: brak opłat

Ubieganie się o stypendium socjalne, zasiłek szkolny dla ucznia

Wymagane wnioski: WNIOSEK o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolne/zasiłek szkolnyWymagane załączniki:
a) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające realizację obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym,
b) zaświ...