Nazwa usługi: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 812