Nazwa usługi: Zgloszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
   
Kogo dotyczy: 1. Posiadacz dowodu osobistego posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;
2. W imieniu posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wypełniony formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
  • Do zgłoszenia uszkodzenia należy załączyć uszkodzony dowód osobisty (dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście).
   
Opłaty: Nie dotyczy.
   
Czas realizacji: Niezwłocznie
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 811