Nazwa usługi: Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
   
Kogo dotyczy: wnioskodawca
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)
- Art. 15 ust. 3
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane wnioski: Wniosek Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące Wymagane załączniki: Brak Dokumenty do wglądu: - Dokument stwierdzający tożsamość - Książeczka wojskowa (dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej)
   
Opłaty:
   
Czas realizacji: Od ręki
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 922